top of page

Aanvragen

Aanvraagprocedure

Het Simon & Theresia Cultuurfonds ondersteunt jonge professionals in de podiumkunsten met een financiële bijdrage van maximaal tweeduizend euro per project of productie. Het is belangrijk dat het project uitgevoerd gaat worden voor publiek. Een experimentele houding wordt gewaardeerd. De aanvrager voelt een interne noodzaak om dit project tot stand te brengen en kan verwoorden hoe de visie van het Simon & Theresia Cultuurfonds past bij het project.

 

Wie kan zich aanmelden?

 • De aanvrager is een persoon of een groep personen die zich op professioneel niveau bezighouden met een of meerdere vormen van podiumkunsten: muziek, theater, gesproken woord, dans, multi-disciplinair.

 • De aanvrager is jonger dan 30 jaar. Wanneer een aanvraag gedaan wordt door een groep personen, zijn de meeste groepsleden jonger dan 30 jaar.

 • De aanvrager woont in Nederland en heeft een Nederlandse bankrekening.

 • De nationaliteit van de aanvrager is niet van belang. Een aanvraag kan in het Nederlands of in het Engels geschreven worden.

 

In een aanvraag staat vermeld:

 • Een beschrijving van het project waarvoor financiële ondersteuning gevraagd wordt, met een beschrijving hoe het project past bij de visie van het Simon & Theresia Cultuurfonds.

 • Een tijdplanning van het project.

 • Een begroting en een indicatie van de verlangde bijdrage.

 • CV van de aanvrager(s).

 • Een link naar opnames van eerdere projecten of producties.

Een aanvraag kan per e-mail gestuurd worden aan:

aanvragen@stc-fonds.nl

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 

 • financiële noodzaak

 • professionaliteit

 • visie

 • realistische planning

 • leeftijd tot 30 jaar

Aanmelden kan gedurende het hele jaar:

 

Na ontvangst van de aanmelding, kan de aanvrager worden uitgenodigd voor een video-gesprek met leden van de adviescommissie. Dit gebeurt tweemaal per jaar: in april (aanmeldingen vóór 1 april) en in oktober (aanmeldingen vóór 1 oktober).
De beslissing over een eventuele financiële bijdrage aan het project wordt genomen door het bestuur. Je krijgt hierover bericht vóór 15 mei of 15 november.

bottom of page