top of page

ANBI

Stichting Simon & Theresia Cultuurfonds

Inhoud

 1. ANBI-gegevens

 2. Stichtingsbestuur

 3. Adviescommissie

 4. Doelstelling

 5. Hoofdlijnen beleidsplan

 6. ANBI

 7. Jaarcijfers

 8. Beleid

 9. Activiteiten

ANBI-gegevens

KvK no. 83483438
RSIN: 862891887

Bezoek- en postadres:
Laan van Poot 414, 2566 DM  Den Haag

E-mail: info@stc-fonds.nl

Bankrekeningno.
NL 98 ABNA 0105 7777 81 t.n.v. Stichting Simon & Theresia Cultuurfonds

Stichtingsbestuur

Lisette Kauer-De Nijs, voorzitter

Alexander Broekhoven, secretaris

Robert Kleibergen, penningmeester

Adviescommissie

Nelleke Douw, theater

Mirjam Teepe, muziek

Simone Burgers, visie 

De leden van het Stichtingsbestuur en de Adviescommissie voeren hun taak voor de stichting onbezoldigd uit. Er wordt geen onkostenvergoeding verstrekt.

 

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van artistieke producties en/of experimentele projecten door jonge professionals op het gebied van de podiumkunsten (zoals muziek, theater, gesproken woord, dans, multidisciplinair), alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • de doelgroep (jonge professionals op het gebied van de podiumkunsten) door middel van een website en aanvullende wijze bekend te maken met haar bestaan en doelstelling en uit te nodigen tot aanmelding;

 • een aanmeldings- en beoordelingsprocedure, waarna de adviescommissie een advies uitbrengt aan het bestuur. Het bestuur besluit uiteindelijk welke projecten voor een bijdrage in aanmerking komen.

 

ANBI

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting heeft per 13 december 2021 de fiscale status van een 'Culturele ANBI', een Algemeen Nut Beogende Instelling (Geefwet).

 

Jaarcijfers

Klik hier voor de jaarrekening 2022.

 

Beleid

Klik hier voor het beleidsplan 2021-2022.
Klik hier voor het beleidsplan 2023-2024.

 

Activiteiten

In 2021 is de stichting opgericht. In 2022 starten we met de activiteiten van de doelstelling.

Klik hier voor het jaarverslag van de adviescommissie 2022.

Klik hier voor het jaarverslag van de adviescommissie 2023.

bottom of page